Πληροφορίες Συμμετοχής και Αιτήσεις

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εστιάζει στις ανάγκες της βιώσιμης ελληνικής επιχειρηματικότητας, με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων εξωστρέφειας των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού και των διεθνών αγορών.

Στελέχη Επιχειρήσεων

Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία προβλέπεται η δημιουργία ενός δικτύου στελεχών εξωστρέφειας, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στις δράσεις επιμόρφωσης, συμβουλευτικής και δικτύωσης, με στόχο τη δημιουργία ενός βασικού πυρήνα επαγγελματιών που θα λειτουργήσουν ως ‘’πολλαπλασιαστές’’ σε θέματα εξωστρέφειας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των στελεχών επιχειρήσεων, μπορείτε να δείτε στη σχετική … Ανακοίνωση – Πρόσκληση Συμμετοχής για Στελέχη Επιχειρήσεων.

Εκπαιδευτές

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι στελέχη και σύμβουλοι αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους και με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε θέματα εξωστρέφειας, έρευνας αγοράς στο εξωτερικό, εξαγωγικού μάρκετινγκ, τραπεζικά, φορολογικά και τελωνειακά θέματα εξαγωγών.

Σύμβουλοι

Οι σύμβουλοι, που θα επιλεγούν για την υποστήριξη των στελεχών επιχειρήσεων, θα διαθέτουν τεκμηριωμένη επιστημονική κατάρτιση σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων, βελτίωσης ανταγωνιστικότητας στο εξωτερικό και μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στην παροχή καθοδήγησης για την προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου εξωστρέφειας.

Οι σύμβουλοι θα μετέχουν σε ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας διάρκειας 18 ωρών, με αντικείμενο τη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των συμβουλευτικών συναντήσεων με τους συμμετέχοντες.

Μέντορες

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιλογή μεντόρων εξωστρέφειας, οι οποίοι θα είναι στη διάθεση των στελεχών επιχειρήσεων, που αναζητούν καθοδήγηση σε θέματα εξωστρέφειας.

Οι μέντορες που θα πλαισιώνουν τα στελέχη στη φάση δικτύωσης, θα διαθέτουν μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης εξαγωγών σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις, ώστε να παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη και αξιόπιστη και πρακτική πληροφόρηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτών, των συμβούλων και των μεντόρων, μπορείτε να δείτε στη σχετική… Ανακοίνωση – Πρόσκληση Συμμετοχής για Εκπαιδευτές / Συμβούλους / Μέντορες.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους ως εξής :

Α. Αίτηση Συμμετοχής Στελεχών Επιχειρήσεων στην Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας

Β. Αίτηση Εκπαιδευτών/Συμβούλων/Μεντόρων στην Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας

καθώς και να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα από τους συνεργαζόμενους φορείς :

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο έργο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εξωστρέφειας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.