Πληροφορίες για την Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας

Print

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εστιάζει στις ανάγκες της βιώσιμης ελληνικής επιχειρηματικότητας, με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων εξωστρέφειας των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού και των διεθνών αγορών.

Τι επιδιώκει η Πρωτοβουλία

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η υποστήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων εξωστρεφούς προσανατολισμού, και κατ’ επέκταση η ενίσχυση της παρουσίας τους και η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος στις διεθνείς αγορές, που θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Αρωγός στην επίτευξη του στόχου αυτού είναι μία ολοκληρωμένη σειρά δράσεων, που επιδιώκει:

  • την ανάπτυξη των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών στα ειδικά θέματα των εξαγωγών και την ουσιαστική κατανόηση των διαδικασιών διεθνοποίησης, καθώς και
  • την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης και πληροφόρησης, που θα προκύπτει από την ανάπτυξη δικτύου και διασύνδεσης με φορείς, συμβούλους, μέντορες και εμπειρογνώμονες των εξαγωγών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνεισφορά της πρωτοβουλίας, επίσης, αποτελεί η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους σε διεθνές επίπεδο.

Σε ποιούς απευθύνεται

Από την πρωτοβουλία αυτή, στην παρούσα φάση, προβλέπεται να ωφεληθούν συνολικά 400 στελέχη από περίπου 200 επιχειρήσεις.

Παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή από ένα έως τρία (1-3) απασχολούμενα στελέχη ανά επιχείρηση.

Γεωγραφικά, οι δράσεις αφορούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής.

Επιθυμητά χαρακτηριστικά των στελεχών επιχειρήσεων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι:

  • να δραστηριοποιούνται σε εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας
  • να διαθέτουν βασική γνώση και ωριμότητα σε θέματα εξωστρέφειας
  • να απασχολούνται κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 10 άτοµα προσωπικό και με κατά προτίμηση εξωστρεφή προσανατολισμό

Επίσης, θα προτιμηθούν οι αιτήσεις στελεχών µε καλή γνώση Αγγλικών σε επίπεδο κατανόησης βασικών εννοιών των εξαγωγικών διαδικασιών. Στην ως άνω επιλογή θα συνεκτιμηθεί και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης προς ένταξη.

Η συμμετοχή των στελεχών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Οφέλη για τα Στελέχη Επιχειρήσεων

Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας εφαρμόζει τη μεθοδολογία των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Παρέμβασης Δια Βίου Μάθησης για την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού στελεχών επιχειρήσεων, και περιλαμβάνει τις εξής βασικές δράσεις:

Α. Επιμόρφωση, συνολικής διάρκειας σαράντα (40) ωρών για κάθε στέλεχος, με στόχο την παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για την απόκτηση των δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις απαραίτητες ενέργειες εξωστρεφούς προσανατολισμού της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται.

Συνολικά θα υλοποιηθούν είκοσι (20) προγράμματα επιμόρφωσης με τη συμμετοχή είκοσι (20), κατά μέσο όρο, στελεχών στο καθένα. Το κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την εξής θεματολογία:

  • Διαδικασία ανάπτυξης εξωστρεφούς επιχειρηματικής στρατηγικής, με έμφαση στην πλήρη κατανόηση των διαδικασιών προσαρμογής της επιχείρησης, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για εξαγωγική δράση.
  • Ανάλυση των κρίσιμων σημείων του εξαγωγικού σχεδίου, που σχετίζονται με την έρευνα ξένων αγορών, τις προδιαγραφές και σήμανση των προϊόντων για εξαγωγή και την αναζήτηση συνεργατών στο εξωτερικό.
  • Ανάλυση των κρίσιμων παραγόντων για την υλοποίηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η διασφάλιση των πληρωμών, οι εξαγωγικές διαδικασίες, τα φορολογικά και τελωνειακά θέματα.

Β. Συμβουλευτική υποστήριξη, διάρκειας τριάντα (30) ωρών ανά ομάδα στελεχών επιχείρησης, για το σχεδιασμό των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών και την προετοιμασία σχεδίου εξαγωγικής δραστηριοποίησης από τους συμμετέχοντες, με την πρακτική καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους σε θέματα εξωστρέφειας. Ο σύμβουλος παρακολουθεί την εξέλιξη και παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια εκπόνησης του σχεδίου.

Γ. Ανάπτυξη δικτυώσεων, µε στόχο την καθοδήγηση των συµµετεχόντων από έµπειρα στελέχη επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων και οργανισμών, εξειδικευµένους εµπειρογνώμονες, καθώς και τη δημιουργία δεσμών επικοινωνίας και συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα οργανωθούν δράσεις όπως, ενδεικτικά, εργαστήρια (workshops), ημερίδες και ειδικές εκδηλώσεις, συναντήσεις και επισκέψεις σε επιλεγμένους φορείς ή επιχειρήσεις.