Αρχείο για Δεκέμβριος, 2015

Νέα Έκδοση – Απολογισμός Δράσεων της Πρωτοβουλίας «Μαζί στην Εκκίνηση!»

Νέα Έκδοση – Απολογισμός Δράσεων της Πρωτοβουλίας «Μαζί στην Εκκίνηση!»

14 Δεκεμβρίου 2015 | By

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα – Φιλοξενία και Αναδοχή Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών» που υλοποιείται από τον ΣΕΒ στις Δομές Στήριξης Νέας Επιχειρηματικότητας «Μαζί στην Εκκίνηση!», σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ο ΣΕΒ προχώρησε στη δημιουργία απολογιστικής έκδοσης της πρωτοβουλίας. Στη συγκεκριμένη έκδοση παρουσιάζεται η πρωτοβουλία και οι υπηρεσίες της, […]

Περισσότερα