Πρωτοβουλία για την Καινοτομία «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη»

KAINOTOMIA-SMALLΟ ΣΕΒ υλοποιεί για πρώτη φορά μια Πρωτοβουλία για την Καινοτομία με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση του καινοτομικού προσανατολισμού επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων.

Κύρια επένδυση κάθε σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και πρακτικών. Προς αυτή την κατεύθυνση, απαραίτητο εφόδιο είναι η ύπαρξη ενός μόνιμου μηχανισμού παραγωγής  καινοτομίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη των  απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτομίας στα σύγχρονα στελέχη επιχειρηματιών.

Ο ΣΕΒ θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη μόνιμου μηχανισμού παραγωγής καινοτομίας μέσα σε κάθε επιχείρηση. Η στήριξη «καινοτομίας στην πράξη», βελτιώνει σημαντικά τις ικανότητες της επιχείρησης, ενισχύοντας την επιχειρηματική της ανάπτυξη και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη» του ΣΕΒ, στοχεύει στην ενίσχυση του καινοτομικού προσανατολισμού επιχειρήσεων με την αναβάθμιση του ρόλου των στελεχών καινοτομίας. Στην κατεύθυνση αυτή, το έργο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Επιμόρφωση των στελεχών σε θέματα παραγωγικής, λειτουργικής, εμπορικής και οργανωσιακής καινοτομίας από έμπειρους εκπαιδευτές.
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τους επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων στην προετοιμασία ενός πλάνου καινοτομίας και δημιουργίας ενός μόνιμου μηχανισμού παραγωγής και διαχείρισης καινοτομίας.
  • Δικτύωση των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων, µε μέντορες (επιτυχημένα στελέχη καινοτομικών επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες καινοτομίας) για παροχή πρακτικής καθοδήγησης κατά τα πρώτα βήματα υλοποίησης του πλάνου καινοτομίας.

Δείτε εδώ το Ενημερωτικό Έντυπο της Πρωτοβουλίας για την Καινοτομία

Ειδικότερα ακολουθούν σχετικές πληροφορίες για:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους.