Ανακοίνωση – Πρόσκληση για Στελέχη Επιχειρήσεων για την Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας

31 Ιανουαρίου 2013 | By

Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ, υλοποιούν για πρώτη φορά μια πρωτοβουλία ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας, στην οποία θα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, συνολικά 400 στελέχη από περίπου 200 επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο αυτό προσκαλούνται ενεργά στελέχη δυναμικά αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους, να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΣΕΒ.

Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα θα επωφεληθούν από μια σειρά δράσεων, που στοχεύουν στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη της προετοιμασίας σχεδίων εξαγωγικής δράσης των επιχειρήσεων που απασχολούνται.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει:

 • Επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας και εξαγωγικών διαδικασιών
 • Συμβουλευτική υποστήριξη στελεχών επιχειρήσεων στην προετοιμασία εξαγωγικών σχεδίων για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας
 • Δικτύωση στελεχών με φορείς και εμπειρογνώμονες των εξαγωγών και παροχή εξειδικευμένης καθοδήγησης
 • Διασύνδεση και επικοινωνία για την ανάπτυξη επαφών, συνεργασιών, ανταλλαγή ιδεών, διάχυση επιτυχημένων πρακτικών και καταγραφή πρακτικών προβλημάτων στις εξαγωγές.

Επιθυμητά χαρακτηριστικά των στελεχών επιχειρήσεων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι :

 • να διαθέτουν καλή γνώση ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικά ή/και άλλη ξένη γλώσσα) σε επίπεδο κατανόησης βασικών εννοιών των εξαγωγικών διαδικασιών
 • να διαθέτουν, κατά προτεραιότητα, σχετική κατάρτιση ή εκπαίδευση ή επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέματα όπως, προώθηση πωλήσεων, μάρκετινγκ, υποστήριξη εμπορικών δραστηριοτήτων, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων
 • να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αντικείμενο σχετικό με την εξωστρέφεια
  (κατά προτεραιότητα σε πωλήσεις, μάρκετινγκ, σχεδιασμό, παραγωγή, ανάπτυξη)
 • να διαθέτουν βασική ωριµότητα και γνώση σε θέµατα εξαγωγών
 • να δραστηριοποιούνται γεωγραφικά στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και
  Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου, Κρήτης (Άξονα 7), καθώς και στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής (Άξονα 8).
 • να απασχολούνται κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 10 άτοµα προσωπικό και με κατά προτίμηση εξωστρεφή προσανατολισμό

Στη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής θα συνεκτιµηθεί η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης προς ένταξη.

Η προθεσμία για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής είναι : 31/01/2013 28/02/2013 (α’ κύκλος). Για τον β’ κύκλο αντίστοιχα στις 30/10/2013.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής θα συνεκτιµηθεί η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης προς ένταξη.

Τα στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καλούνται να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.sev4enterprise.org.gr

καθώς και από τους συνεργαζόμενους φορείς :

Ανήκει στην: Εξωστρέφεια