Νέα Επιχειρηματικότητα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης αναφορικά με την Πρωτοβουλία για τη Στήριξη της Νέας Επιχειρηματικότητας «Μαζί στην Εκκίνηση!», το οποίο δυναμικά ενημερώνεται ανάλογα με την εξέλιξη της Πρωτοβουλίας, καθώς και το υλικό που κατά περίπτωση συγκεντρώνεται και αφορά σε άρθρα-μελέτες, διαδικτυακά μαθήματα και χρήσιμους συνδέσμους σχετικούς με την Νέα Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Για να αναζητήσετε παρακάτω το σχετικό τεκμηριωτικό υλικό κάντε κλικ στους επιμέρους συνδέσμους για τα αντίστοιχα αρχεία.

Άρθρα – Μελέτες

Online Courses

Παρουσιάσεις

Διαγωνισμοί

Incubators – Accelerators

Ελλάδα

Εξωτερικό

Μονάδες Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Επενδυτές – Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι