Ξεκίνησε η νέα Πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την Καινοτομία «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη»

7 Απριλίου 2014 | By

Ο ΣΕΒ εγκαινιάζει μια νέα πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτομικού προσανατολισμού στελεχών και επιχειρήσεων.
Η Πρωτοβουλία αυτή του ΣΕΒ που έχει ως τίτλο: «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη» στηρίζει την ανάπτυξη και εδραίωση μόνιμων μηχανισμών παραγωγής καινοτομίας μέσα στην ίδια την επιχείρηση, ενισχύοντας την επιχειρηματική της ανάπτυξη και τη δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

«Η καινοτομία και η εξωστρέφεια είναι οι δύο πυλώνες που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την οικοδόμηση του νέου παραγωγικού προτύπου και την αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας» επισημαίνει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής. Τονίζει επίσης ότι «στο μέλλον, διατηρήσιμοι ρυθμοί ανάπτυξης θα υπάρξουν μόνο εάν η οικονομία μας στηριχθεί σε στελέχη και επιχειρήσεις που θα μπορούν να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες ικανά να ανταπεξέλθουν στο διεθνή ανταγωνισμό».

Η Πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη» περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Επιμόρφωση στελεχών από έμπειρους εκπαιδευτές για την ανάπτυξη των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων και την ουσιαστική κατανόηση των διαδικασιών παραγωγικής, εμπορικής, λειτουργικής και οργανωσιακής καινοτομίας.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη στελεχών και επιχειρήσεων από εξειδικευμένους συμβούλους για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός πλάνου καινοτομίας αλλά και τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση.
  • Δικτύωση στελεχών και επιχειρήσεων με φορείς και εμπειρογνώμονες καινοτομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την αμοιβαία στήριξη των προσπαθειών τους και τη διάχυση καλών πρακτικών μετασχηματισμού της καινοτομίας σε βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Στην Πρωτοβουλία «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη» θα ενταχθούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, συνολικά 460 στελέχη από περίπου 230 επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου, Κρήτης (Άξονας 7), καθώς και στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής (Άξονας 8).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Καινοτομίας υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα www.sev4enterprise.org.gr . Οι αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη βάσει της σειράς ηλεκτρονικής υποβολής τους, με αρχική προθεσμία υποβολής έως τις 5/5/2014. Η συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως τις 26/5/2014.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Έντυπο του Προγράμματος (πατήστε εδώ), καθώς και στους φορείς υλοποίησης:

Με την πεποίθηση ότι συμβάλλουμε έμπρακτα στη δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας στελεχών και επιχειρήσεων,
σας καλούμε να συμμετάσχετε και εσείς σε αυτή τη δυναμική αναπτυξιακή σύμπραξη!

Το έργο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Καινοτομίας», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Ανήκει στην: Καινοτομία