Ταυτότητα

Η Ελλάδα αναπτύσσεται

 Ο ΣΕΒ, εκπροσωπώντας  το δυναμικό τμήμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, εργάζεται σταθερά για την ενδυνάμωση και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης καθώς και για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας.

Πέρα από τα άμεσα μέτρα για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας που επιβάλει η σημερινή κρίσιμη συγκυρία, οφείλουμε να προετοιμάσουμε το αύριο. Πρέπει να εργαστούμε πάνω σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα στηρίζεται σε στελέχη που θα μπορούν να αναπτύξουν καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες με έντονο το στοιχείο της εξωστρέφειας.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΕΒ σχεδίασε και υλοποιεί μια  πρωτοποριακή πρωτοβουλία η οποία κινείται σε τρεις βασικούς πυλώνες:  ΕξωστρέφειαΚαινοτοµία, Νέα Επιχειρηµατικότητα που αποτελούν και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας.

Η παρούσα πρωτοβουλία έχει στηριχτεί πάνω σε μελέτες που υπέδειξαν σαν έναν από τους σημαντικούς παράγοντες υστέρησης της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων, τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες του στελεχιακού μας δυναμικού. Γι’ αυτό ο ΣΕΒ ανέλαβε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’ και εστιάζει στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού και των διεθνών αγορών.

Με την πεποίθηση ότι συμβάλλουμε έμπρακτα στη δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας στελεχών και επιχειρήσεων, με στρατηγικό προσανατολισμό στην εξωστρέφεια και την καινοτομία και με καταλύτη τις υγιείς και νεωτεριστικές δυνάμεις της ελληνικής επιχειρηματικότητας, σας καλούμε να συμμετάσχετε και εσείς σ΄ αυτήν τη δυναμική αναπτυξιακή σύμπραξη.

Χάρης Κυριαζής

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ