Σύνδεσμοι

Περιγραφή Διεύθυνση
ΣΕΒ www.sev.org.gr
ΣΤΕΓΗ www.sevstegi.org.gr
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) www.seve.gr
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση www.edulll.gr
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr
Ευρωπαϊκή Ένωση http://europa.eu
Business Europe www.businesseurope.eu/
European Centre for the Development of Vocational Training www.cedefop.europa.eu
World Business Council for Sustainable Development www.wbcsd.org
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr
Βουλή των Ελλήνων www.hellenicparliament.gr
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας www.agora.mfa.gr
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας www.gsrt.gr, www.grnet.gr
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή www.efpolis.gr
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλαδας (ΓΣΕΒΕΕ) www.gsevee.gr
Γενική Συνοσμοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) www.gsee.gr
Διεθνής Διαφάνεια www.transparency.org
Διεθνής Διαφάνεια – Eλλάς www.transparency.gr
Δίκτυο Πράξη www.help-forward.gr
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία www.statistics.gr
Εθνικό Δίκτυο Ερευνας & Τεχνολογίας www.grnet.gr
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης www.ekt.gr
Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης www.competitive-greece.gr
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων www.eede.gr
Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη www.csrhellas.gr
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας (ΕΛΙΝΥΑΕ) www.elinyae.gr
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης www.elot.gr
Επιτροπή των Περιφερειών www.cor.europa.eu
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα www.antagonistikotita.gr
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) www.esee.gr
Ευρωπαϊκή Επιτροπή http://ec.europa.eu/index_en.htm
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ελλάδα) http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο www.europarl.europa.eu
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής www.ombudsman.europa.eu
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ηνωμένα Έθνη www.europa-eu-un.org
Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) www.iobe.gr
Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών www.kepka.org
Ελλάδα Συγχρηματοδοτούμενα Αναπυξιακά Προγράμματα www.hellaskps.gr
Oικονομική Kοινωνική Eπιτροπή (ΟΚΕ) www.oke.gr
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης www.oecd.org
Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων www.aidfunding.mfa.gr
Συμβούλιο της Ε.Ε. http://consilium.europa.eu/
Συμβούλιο της Ευρώπης www.coe.int
Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. www.sae-epe.gr
Tεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤEE) www.tee.gr
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος http://www.demokritos.gr/
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου http://www.step-epirus.gr/index.php
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο της Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) http://www.stepc.gr/
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) http://www.psp.org.gr/
Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο Αττικής «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» http://143.233.226.87/tepa/
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας http://www.tepathe.gr/
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης http://www.thestep.gr/
Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) http://www.ltp.ntua.gr/
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) http://www.certh.gr
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης www.technopolis.gr
Corallia Hellenic Technology Clusters Initiative www.corallia.org
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής www.ypeka.gr
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr
Υπουργείο Οικονομικών www.minfin.gr
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων www.mindev.gov.gr
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου www.yme.gr
Υπουργείο Εξωτερικών www.mfa.gr
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας www.ypakp.gr
Υπουργείο Εσωτερικών www.ypes.gr
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων www.yme.gov.gr
Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού www.yppo.gr
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης www.minpress.gr
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων www.ministryofjustice.gr
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού www.minedu.gov.gr
http://www.globalinnovationindex.org/gii/GII%202012%20Report.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://www.kainotomeis.gr/
http://www.proinno-europe.eu/page/innobarometer
 Διαδικτυακή Πύλη Εξαγωγών & Εξωστρέφειας http://www.exportgate.gr