Στρατηγική συνεργασία ΣΕΒ – IQbility για τη στήριξη των επιχειρηματικών ιδεών επιστημόνων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μαζί στην Εκκίνηση!»

22 Οκτωβρίου 2013 | By

Στρατηγική συνεργασία για τη στήριξη των επιχειρηματικών ιδεών των επιστημόνων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενθάρρυνσης νέας επιχειρηματικότητας του ΣΕΒ  «Μαζί στην Εκκίνηση!», με σκοπό να μετασχηματισθούν σε βιώσιμες καινοτόμες επιχειρήσεις ικανές να ανταγωνισθούν στις διεθνείς αγορές και να σταθούν σε βάθος χρόνου, ανακοίνωσαν σήμερα ο ΣΕΒ και το IQbility του ομίλου QUEST.  Η συνεργασία αυτή θα επικεντρωθεί στη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και οι οποίες έχουν αναπτύξει ένα πρωτότυπο προϊόν και ένα αρχικό επιχειρηματικό πλάνο.

Με δεδομένο ότι η εξέλιξη μιας επιχειρηματικής ιδέας είναι μια επίπονη και μακρόχρονη διαδικασία, που διέρχεται μέσα από διαδοχικά στάδια ωρίμανσης,  ο ΣΕΒ με τη στρατηγική του πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση» (http://sev4enterprise.org.gr) υποστηρίζει τις καινοτόμες ιδέες των επιστημόνων στο αρχικό, κυρίως, στάδιο ωρίμανσής τους.  Το IQbility (www.iqbility.com) έρχεται κοντά στις επιχειρηματικές ομάδες και τους προσφέρει ένα πρόγραμμα έξι έως εννέα  μηνών, μέσα στο οποίο συστήνονται εταιρίες, το αρχικό προϊόν και το επιχειρηματικό πλάνο εξελίσσονται, υλοποιούνται οι πρώτες προσπάθειες διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, ενώ προσφέρει και χρηματοδότηση σε συνεργασία με το PJ Tech Catalyst Fund.

Ο κ. Χάρης Κυριαζής, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ δήλωσε: «Με στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιστημόνων, του πολυτιμότερου ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει σήμερα η χώρα μας, ο ΣΕΒ σχεδίασε και υλοποιεί τη δυναμική πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!».  Με τη στρατηγική σύμπραξη με το IQbility διασφαλίζουμε στους επιστήμονες το επόμενο, πολύτιμο βήμα ωρίμανσης της ιδέας τους που οδηγεί στη βιώσιμη επιχειρηματική τους ανάπτυξη και προοπτική».

Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, πρόεδρος του ομίλου Quest δήλωσε: «Δημιουργήσαμε το πρόγραμμα IQbility με στόχο να συνδράμουμε  με σύγχρονο και υπεύθυνο τρόπο στην ωρίμανση επιλεγμένων, νεοσύστατων επιχειρήσεων στο χώρο της τεχνολογίας της πληροφορικής. Η συνεργασία με τον ΣΕΒ  ενισχύει τη δημιουργία ενός διευρυμένου δικτύου ενίσχυσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και άμεσης διασύνδεσης της με επιχειρήσεις και φορείς της αγοράς».

 

Ανήκει στην: Επιχειρηματικότητα