Πρόσκληση Συμμετοχής Εθελοντών Μεντόρων

27 Δεκεμβρίου 2012 | By

στην πρωτοβουλία:

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ»

Η ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι κλειδί για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, αναλαμβάνει πρωτοβουλία  για την Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενθάρρυνση νέων επιστημόνων και την εξοικείωσή τους με την επιχειρηματικότητα.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει δράσεις, οι οποίες  προσφέρουν στους νέους επιστήμονες το κατάλληλο υπόβαθρο, προκειμένου να οργανώσουν και να οδηγήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε βιώσιμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Μία από τις σημαντικότερες δράσεις αφορά στην καθοδήγηση των νέων επιστημόνων από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων- Μέντορες Επιχειρηματικότητας– με εμπειρία σε τομείς όπως η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, το marketing, οι εξαγωγές, οι πωλήσεις, κλπ.

Οι Μέντορες Επιχειρηματικότητας θα καθοδηγούν τους νέους επιστήμονες σε θέματα που αφορούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και υλοποίηση και θα τους μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης. Επιπλέον, οι Μέντορες Επιχειρηματικότητας θ’ αναλαμβάνουν τη δικτύωση των επιστημόνων με επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικούς φορείς και λοιπούς κρίσιμους κρίκους της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα στελέχη των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία ως Εθελοντές Μέντορες Επιχειρηματικότητας, μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής Εθελοντών Μεντόρων Επιχειρηματικότητας και να επισυνάψουν εκεί το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα.

Τα στελέχη των επιχειρήσεων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα προσκληθούν άμεσα από τον ΣΕΒ, προκειμένου να ενημερωθούν εκτενέστερα σχετικά με τους στόχους, τις επιμέρους δράσεις και το χρονοδιάγραμμα της πρωτοβουλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν διευκρινιστικές πληροφορίες για την πρωτοβουλία από τον ΣΕΒ / Αθήνα   τηλ.: 211 5006118, www.sev4enterprise.org.gr, email: sev4enterprise@sev.org.gr

Ανήκει στην: Επιχειρηματικότητα