Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο: Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Καινοτομίας

6 Δεκεμβρίου 2012 | By

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ικανότητας παραγωγής και διαχείρισης της καινοτομίας στο πλαίσιο της επιχείρησης, σε συνδυασμό με την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου που απαιτείται για την ανάπτυξη της καινοτομίας, καθώς και της ανάπτυξης συλλογικής ευφυΐας και την ανταλλαγή γνώσεων με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Κύριο αντικείμενο του έργου αποτελεί η οργάνωση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτομίας, με επιμέρους δράσεις επιμόρφωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ανάπτυξης δικτυώσεων.

Λήξη Προθεσμίας: 30/01/2013

pdfΚάντε κλικ εδώ
για το αρχείο PDF

 

 

Ανήκει στην: Καινοτομία