Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο: Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα – Συμβουλευτική Υποστήριξη

7 Δεκεμβρίου 2012 | By

Σκοπός του Έργου είναι η παροχή επιμορφωτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης προς νέους υποψήφιους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν επιχείρηση με σαφή χαρακτηριστικά γνώσης και που επιδιώκουν την αξιοποίηση της ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής δραστηριότητας.

Τελικός στόχος είναι οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες να έχουν αποκτήσει το μέγιστο δυνατό σύνολο δεξιοτήτων, μέσα από την προετοιμασία ενός εμπεριστατωμένου και αξιοποιήσιμου επιχειρηματικού σχεδίου, τη μελέτη της αγοράς-στόχου, την τελειοποίηση του προϊόντος-υπηρεσίας του και την επιμόρφωση, ώστε να προχωρήσουν με ασφάλεια στην ίδρυση μιας βιώσιμης επιχείρησης.

Έμφαση θα δοθεί στις βασικές ικανότητες και δεξιότητες και ιδιαίτερα σε αυτές που αποβλέπουν στην ενίσχυση της «Ικανότητας 7: Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα» που περιλαμβάνεται και περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18/12/2006, με τίτλο «Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση – Ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς».

Το Έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις:
Φάση 1 : Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτόμου επιχειρηματικότητας
Φάση 2 : Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υποστήριξης

Λήξη Προθεσμίας: 31/01/2013

pdfΚάντε κλικ εδώ
για το αρχείο PDF

 

 

Ανήκει στην: Επιχειρηματικότητα