Ξεκινά άμεσα ο Β΄ κύκλος της Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας “Export Expert” με την υποβολή αιτήσεων έως τις 30/10/2013

9 Οκτωβρίου 2013 | By

Με ιδιαίτερη επιτυχία εξελίσσεται η Πρωτοβουλία Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εξωστρέφειας του ΣΕΒ που έχει ξεκινήσει με τη συμμετοχή στελεχών και επιχειρήσεων, σε όλη την Ελλάδα.

Μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2013, έλαβαν μέρος στην πρωτοβουλία περίπου 200 στελέχη επιχειρήσεων, από διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας και μεγέθη επιχειρήσεων σε σχέση και με την εξαγωγική τους ωριμότητα και πιο συγκεκριμένα:

  • Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν συνολικά 11 τμήματα εκπαίδευσης στελεχών σε όλη τη χώρα (3 στην Αθήνα, 3 στη Θεσσαλονίκη, 2 στην Πάτρα, 1 στα Ιωάννινα, 1 στην Καστοριά και 1 στην Ορεστιάδα).
  • Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 440 ώρες επιμόρφωσης (40 ώρες ανά τμήμα) σε ειδικές θεματικές ενότητες που αφορούν στη στρατηγική εξωστρεφούς προσανατολισμού, στις διαδικασίες ανάπτυξης εξαγωγών και στην εκπόνηση σχεδίου εξωστρεφούς προσανατολισμού (Export Action Plan).
  • Ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται οι επιμέρους συναντήσεις/συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης, συνολικής διάρκειας 30 ωρών, ανά ομάδα στελεχών επιχείρησης.
  • Δημιουργήθηκαν συνεργασίες με 25 περίπου εξειδικευμένους εισηγητές και συμβούλους για την παροχή επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης.
  • Σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται οι πρώτες δράσεις δικτύωσης μεταξύ των αρμοδίων φορέων και των εμπλεκομένων στελεχών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το συνολικό σχεδιασμό της Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας και λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη ο Β΄ κύκλος της Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας “Export Expert” με υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων έως τις 30/10/2013.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής θα συνεκτιμηθεί η ημερομηνία υποβολής της αίτησης προς ένταξη. Τα στελέχη επιχειρήσεων που εντάσσονται στην πρωτοβουλία, ενημερώνονται σταδιακά για τη συμμετοχή τους τόσο στη φάση της επιμόρφωσης όσο και για την εκκίνηση της φάσης συμβουλευτικής υποστήριξης (σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο σύμβουλο εξωστρέφειας/coach).

Τα Στελέχη Επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από το σύνολο των δράσεων Επιμόρφωσης, Συμβουλευτικής και Δικτύωσης της Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας, καλούνται να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους, από τον ιστότοπο του προγράμματος www.sev4enterprise.org.gr, καθώς και από τους συνεργαζόμενους φορείς:

 

Ανήκει στην: Εξωστρέφεια