Ξεκίνησαν τα πρώτα τμήματα επιμόρφωσης για την Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας

1 Απριλίου 2013 | By

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εξωστρέφειας, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της φάσης εκπαίδευσης στελεχών με την έναρξη των πρώτων τμημάτων επιμόρφωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου και παρουσιάστηκε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συμμετοχής στελεχών επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, εντός του Απριλίου 2013 ξεκινούν τα 4 πρώτα τμήματα επιμόρφωσης στελεχών (2 σε Αθήνα και 2 σε Θεσσαλονίκη), στα οποία συμμετέχουν αρχικά περίπου 100 στελέχη επιχειρήσεων, με βάση και τη συναφή δραστηριότητα των επιχειρήσεων που απασχολούνται (κλαδική προσέγγιση ομαδοποίησης).

Τα συγκεκριμένα προγράμματα επιμόρφωσης περιλαμβάνουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που αφορούν σε :

Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 • Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Εξωστρέφειας και Ανάλυση του Ρόλου των Προγραμμάτων Δια βίου Μάθησης
 • Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες Εξαγωγών και Διαδικασίες Διάγνωσης του Βαθμού Εξωστρέφειας της Επιχείρησης
 • Διαχείριση Αλλαγής και Εξαγωγική Ετοιμότητα. Τεχνικές και Οργανωτικές Απαιτήσεις για την Ανάπτυξη Εξαγωγικού Προσανατολισμού
  Ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων όπως επικοινωνίας, διαπραγματεύσεων ή επίλυσης συγκρούσεων
 • Διαδικασίες Προσαρμογής της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού στις Απαιτήσεις του Εξωστρεφούς Προσανατολισμού.
  Η δυναμική της ομάδας και η επίδρασή της στον Προσανατολισμό Εξωστρέφειας. Σύνθεση Ομάδων, Κατανομή Αρμοδιοτήτων και Ενδοεπιχειρησιακή Συνεργασία
 • Υιοθέτηση Οργανωσιακής Κουλτούρας Ποιότητας και Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε  Συνθήκες Εξωστρέφειας

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

 • Εξαγωγικό Μάρκετινγκ και Συστηματοποίηση της Εξαγωγικής Δράσης. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων σε σχέση με τα Αναμενόμενα Οφέλη και τους Χρησιμοποιούμενους Πόρους
 • Διαδικασία Καθορισμού Πελατολογίου και Διαδικασίες Αναζήτησης Συνεργατών στο Εξωτερικό
 • Η Διαμόρφωση του Προϊόντος για Εξαγωγή (σήμανση, προδιαγραφές, πολιτική ποιότητας). Τροποποιήσεις και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, Κατοχύρωση Σήματος
 • Οι εξαγωγικές διαδικασίες και οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα τους. Τεχνικές διαπραγματεύσεων με εστίαση στην διαπολιτισμικότητα
 • Τελωνειακά και φορολογικά θέματα που αφορούν την ανάπτυξη επιχειρηματικής εξαγωγικής προσπάθειας
 • Τρόποι διασφάλισης πληρωμών
 • Ο ρόλος των μεταφορών και οι διαδικασίες διανομής των προϊόντων στο εξωτερικό

Γ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 • Διαδικασίες Καθορισμού των Θεσμικών και Τεχνικών Προϋποθέσεων για την Ανάπτυξη Εξαγωγικής Δραστηριότητας
 • Διαδικασίες Έρευνας Αγοράς για την Αξιολόγηση των Συνθηκών και Ιεράρχηση Ευκαιριών για την Επιλογή Αγορών Στόχων
 • Καθορισμός των τρόπων εισόδου στις αγορές του εξωτερικού και επιλογή δικτύων στο εξωτερικό
 • Στρατηγική επιλογής προϊόντων για Εξαγωγή  και Καθορισμός Στόχων Διεθνοποίησης

Τα στελέχη επιχειρήσεων που σταδιακά εντάσσονται στην πρωτοβουλία, λαμβάνουν συγκεκριμένο email επικοινωνίας για τη συμμετοχή τους τόσο στη φάση της επιμόρφωσης όσο και για την εκκίνηση της φάσης συμβουλευτικής υποστήριξης (όπου και ενημερώνονται και για τη συνεργασία τους με το εξειδικευμένο σύμβουλο εξωστρέφειας/coach).

Σύμφωνα με το συνολικό σχεδιασμό υλοποίησης της Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας, αναμένεται να ακολουθήσει και επόμενος κύκλος επιμόρφωσης με βάση τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από το σύνολο των δράσεων επιμόρφωσης, συμβουλευτικής και δικτύωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του προγράμματος http://sev4enterprise.org.gr , καθώς και από τους συνεργαζόμενους φορείς :

 

Ανήκει στην: Εξωστρέφεια