Ξεκίνησε ο Α΄ κύκλος επιμόρφωσης για την Πρωτοβουλία Καινοτομίας

16 Ιουνίου 2014 | By

Στο πλαίσιο της εξέλιξης της Πρωτοβουλίας «Innovation Expert – Καινοτομία στην πράξη» έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του Α΄ κύκλου εκπαίδευσης στελεχών με την έναρξη των πρώτων τμημάτων επιμόρφωσης με βάση και το μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής στελεχών επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα (Άξονες 7 και 8).

Πιο συγκεκριμένα, εντός του Ιουνίου 2014 ξεκίνησαν τα (9) πρώτα τμήματα επιμόρφωσης στελεχών (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κατερίνη, Κεφαλονιά, Καβάλα, Καστοριά και Γιαννιτσά), στα οποία συμμετέχουν αρχικά περίπου 200 στελέχη επιχειρήσεων, με βάση και τη συναφή δραστηριότητα των επιχειρήσεων που απασχολούνται (κλαδική προσέγγιση ομαδοποίησης).

Τα συγκεκριμένα προγράμματα επιμόρφωσης περιλαμβάνουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες εκπαίδευσης που αφορούν σε:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Α.1  Εισαγωγή στο  Έργο

Α.2  Εισαγωγή στην Καινοτομία

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Β.1  Καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Β.2  Ανθρώπινο Δυναμικό και Καινοτομία

Β.3  Καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών

Β.4  Καινοτομία διαδικασιών

Β.5  Εμπορική καινοτομία

Β.6  Καινοτομία οργάνωσης

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Γ.1  Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την καινοτομία

Γ.2  Περιβάλλον καινοτομίας στην Ελλάδα

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Δ.1  Σχεδιασμός του Πλάνου Καινοτομίας

Δ.2  Διάγνωση καινοτομικής ωριμότητας

Δ.3  Στόχοι μηχανισμού – συστήματος καινοτομίας

Δ.4  Ανάπτυξη Μηχανισμού Καινοτομίας: Ανθρώπινο Δυναμικό

Δ.5  Ανάπτυξη Μηχανισμού Καινοτομίας: Μοντέλα δικτύωσης & συνεργασίας

Δ.6  Ανάπτυξη Μηχανισμού Καινοτομίας: Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Δ.7  Υλοποίηση και εφαρμογή του Πλάνου Καινοτομίας

Δ.8  Πηγές και μορφές χρηματοδότησης της καινοτομίας

Δ.9  Αποτίμηση και αξιολόγηση καινοτομικής επίδοσης

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Τα στελέχη επιχειρήσεων που σταδιακά εντάσσονται στην πρωτοβουλία, λαμβάνουν συγκεκριμένο e-mail επικοινωνίας για τη συμμετοχή τους, τόσο στη φάση της επιμόρφωσης, όσο και για την εκκίνηση της φάσης συμβουλευτικής υποστήριξης (όπου και ενημερώνονται και για τη συνεργασία τους με τον εξειδικευμένο σύμβουλο εξωστρέφειας/coach).

Σύμφωνα με τον συνολικό σχεδιασμό υλοποίησης της Πρωτοβουλίας Καινοτομίας, αναμένεται να ακολουθήσει και επόμενος κύκλος επιμόρφωσης με βάση τις αιτήσεις όσων στελεχών επιχειρήσεων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από το σύνολο των δράσεων επιμόρφωσης, συμβουλευτικής και δικτύωσης.

Στην Πρωτοβουλία «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη» θα ενταχθούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, συνολικά 460 στελέχη από περίπου 230 επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου, Κρήτης (Άξονας 7), καθώς και στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής (Άξονας 8).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Καινοτομίας υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα  www.sev4enterprise.org.gr . Οι αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη βάσει και της σειράς ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η σχετική προθεσμία υποβολής για τον Β΄ κύκλο παρατείνεται έως τις 30/07/2014.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Έντυπο του Προγράμματος (πατήστε εδώ), καθώς και στους φορείς υλοποίησης:

 

Ανήκει στην: Καινοτομία