Νέα Έκδοση – Απολογισμός Δράσεων της Πρωτοβουλίας «Μαζί στην Εκκίνηση!»

14 Δεκεμβρίου 2015 | By

38Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα –
Φιλοξενία και Αναδοχή Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών» που υλοποιείται από τον ΣΕΒ στις Δομές Στήριξης Νέας Επιχειρηματικότητας «Μαζί στην Εκκίνηση!», σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ο ΣΕΒ προχώρησε στη δημιουργία απολογιστικής έκδοσης της πρωτοβουλίας.

Στη συγκεκριμένη έκδοση παρουσιάζεται η πρωτοβουλία και οι υπηρεσίες της, τα αποτελέσματα προόδου του «Μαζί στην Εκκίνηση!», και αναλυτικά, όλα τα επιχειρηματικά σχήματα που συμμετείχαν με το αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, την καινοτομία-ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την αγορά στην οποία απευθύνονται.

Τέλος, παρουσιάζεται όλο το δυναμικό υποστήριξης του «Μαζί στην Εκκίνηση!», οι μέντορες, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ και οι επιχειρήσεις-υποστηρικτές της πρωτοβουλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Μαζί στην Εκκίνηση!», κατά την περίοδο 2012-2015, υποστήριξε 90 επιχειρηματικά σχήματα προερχόμενα από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα αλλά και από ιδιώτες και ΜΜΕ, από τα οποία ιδρύθηκαν 14 νέες επιχειρήσεις και δημιουργήθηκαν 19 νέες θέσεις εργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

 

Ανήκει στην: Επιχειρηματικότητα