Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώνεται ο Α΄ κύκλος της Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας

30 Ιουλίου 2013 | By

Με ιδιαίτερη επιτυχία εξελίσσεται η Πρωτοβουλία Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εξωστρέφειας του ΣΕΒ που έχει ξεκινήσει με τη συμμετοχή στελεχών και επιχειρήσεων, σε όλη την Ελλάδα.

Η υλοποίηση του Α΄ κύκλου περιλαμβάνει 3 φάσεις:

  • Εκπαίδευση Στελεχών
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη
  • Σχεδιασμό Δράσεων Δικτύωσης

Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2013, έλαβαν μέρος στην πρωτοβουλία περίπου 200 στελέχη επιχειρήσεων, από διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας και μεγέθη επιχειρήσεων, σε σχέση και με την εξαγωγική τους ωριμότητα.

Για την πρωτοβουλία αυτή:

  • Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν συνολικά 11 τμήματα εκπαίδευσης στελεχών σε όλη τη χώρα (3 στην Αθήνα, 3 στη Θεσσαλονίκη, 2 στην Πάτρα, 1 στα Ιωάννινα, 1 στην Καστοριά και 1 στην Ορεστιάδα).
  • Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 440 ώρες επιμόρφωσης (40 ώρες ανά τμήμα) σε ειδικές θεματικές ενότητες που αφορούν στην στρατηγική εξωστρεφούς προσανατολισμού, στις διαδικασίες ανάπτυξης εξαγωγών και στην εκπόνηση σχεδίου εξωστρεφούς προσανατολισμού (Export Action Plan).
  • Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης οι επιμέρους συναντήσεις/συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης, συνολικής διάρκειας 30 ωρών, ανά ομάδα στελεχών επιχείρησης.
  • Δημιουργήθηκαν συνεργασίες με 25 περίπου εξειδικευμένους εισηγητές και συμβούλους για την παροχή επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης.
  • Σχεδιάστηκαν οι πρώτες δράσεις δικτύωσης μεταξύ των αρμοδίων φορέων και των εμπλεκομένων στελεχών και επιχειρήσεων.

Τα στελέχη επιχειρήσεων που εντάσσονται στην πρωτοβουλία, ενημερώνονται σταδιακά για τη συμμετοχή τους τόσο στη φάση της επιμόρφωσης όσο και για την εκκίνηση της φάσης συμβουλευτικής υποστήριξης (σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο σύμβουλο εξωστρέφειας/coach).

Σύμφωνα με το συνολικό σχεδιασμό της Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας και λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, αναμένεται να ακολουθήσει και επόμενος κύκλος υλοποίησης, με βάση τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις στελεχών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από το σύνολο των δράσεων Επιμόρφωσης, Συμβουλευτικής και Δικτύωσης που διοργανώνει ο ΣΕΒ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του προγράμματος www.sev4enterprise.org.gr, καθώς και από τους συνεργαζόμενους φορείς:

Ανήκει στην: Εξωστρέφεια