Λοιπές Δράσεις ΣΕΒ για την Εξωστρέφεια

Ο ΣΕΒ, αναπτύσσει δράσεις και πολιτικές που στόχο έχουν να κινητοποιήσουν τις δημιουργικές δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι δράσεις αυτές αφορούν και στην υποστήριξη της Εξωστρέφειας, της Καινοτομίας και της Νέας Επιχειρηματικότητας, καθώς αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης και της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή, εκτός από την Πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την υποστήριξη της Εξωστρέφειας στη Δια Βίου Μάθηση, σχεδιάζονται και υλοποιούνται μια σειρά από σύγχρονες και ολοκληρωμένες δράσεις σε θέματα εξαγωγών, εξωστρεφούς προσανατολισμού και διασύνδεσης των ελληνικών επιχειρήσεων με αγορές του εξωτερικού.

… Διαβάστε περισσότερα Εδώ