Εξωστρέφεια

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης αναφορικά με την Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια EXPORT EXPERT, το οποίο δυναμικά ενημερώνεται ανάλογα με την εξέλιξη της Πρωτοβουλίας, καθώς και το υλικό που κατά περίπτωση συγκεντρώνεται και αφορά στα θέματα εξαγωγών, διεθνούς εμπορίου και εξωστρέφειας στελεχών και επιχειρήσεων.

Επιπλέον του παρακάτω τεκμηριωτικού υλικού, έχει αναπτυχθεί μια σύγχρονη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Υποστήριξης και Εκπαίδευσης (πατήστε εδώ) που υποστηρίζει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σε θέματα εξωστρέφειας και παρέχει ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Πρωτοβουλίας «Export Expert» στο πλαίσιο και της συνεργασίας ΣΕΒ-Google.

Για να αναζητήσετε παρακάτω το σχετικό τεκμηριωτικό υλικό κάντε κλικ στους επιμέρους συνδέσμους για τα αντίστοιχα pdf αρχεία.

Ενημερωτικό Υλικό Πρωτοβουλίας EXPORT EXPERT

 Επιμορφωτικά Προγράμματα Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας

 Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβουλίας EXPORT EXPERT

 Οδικός Χάρτης Ανάπτυξης Εξαγωγών

Στοιχεία Εξέλιξης Εξαγωγών – Μηνιαία Δελτία ΣΕΒ

Αξιολόγηση εξέλιξης Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας

 Εκθέσεις

·        

 Αγορές Στόχοι

 Τελωνειακά θέματα

 Προϊόντα 

 Χρηματοδοτικά εργαλεία


Χρήσιμοι σύνδεσμοι Links