Ενημερωτική Παρουσίαση-Συζήτηση με θέμα “Access to Μicrofinance”

10 Νοεμβρίου 2014 | By

ACCESS-TO-MICROFINANCE_NEW
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του «Μαζί στην Εκκίνηση!» για την πληροφόρηση των επιχειρηματικών ομάδων σε θέματα χρηματοδότησης, σας καλούμε την Πέμπτη 12/11/2014, από τις 17:00 έως τις 19:00, στον χώρο φιλοξενίας.
Στην παρουσίαση με θέμα “Access to Μicrofinance”, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε σχετικά με:

  • Τη δυναμική του μικρο-δανεισμού και τα οφέλη του
  • Την Action Finance Inititative και τους σκοπούς της
  • Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μικροδανεισμού (έως 10.000 ευρώ) για νεοφυείς/ υπάρχουσες επιχειρήσεις
  • Το μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων

Μετά την Παρουσίαση/ Γενική ενημέρωση (Μέρος Α), οι εισηγητές θα παραμείνουν για προσωπικές συζητήσεις με κάθε επιχειρηματικό σχήμα ξεχωριστά (Μέρος Β).

Ανήκει στην: Επιχειρηματικότητα