Ενημερωτική Παρουσίαση-Συζήτηση με θέμα “Εταιρική Χρηματοοικονομική για Startups”

11 Μαΐου 2015 | By

newΣτο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του «Μαζί στην Εκκίνηση!», πραγματοποιείται Ενημερωτική Παρουσίαση-Συζήτηση με θέμα “Εταιρική Χρηματοοικονομική για Startups” την Τετάρτη 13/05/2015, από τις 18:00 έως τις 20:00, στον χώρο φιλοξενίας.

Την παρουσίαση θα κάνει ο κος Δημήτριος Κουτσουπάκης, Corporate Finance Expert.
Η εκδήλωση αφορά θέματα Εταιρικής Χρηματοοικονομικής για startups με στόχο την παρουσίαση του περιεχομένου των υπηρεσιών που θα λάβει κάθε επιχειρηματικό σχήμα στο συγκεκριμένο πλαίσιο, δηλαδή (α) Χρηματοοικονομικό υπόδειγμα (Financial Model) και (β) Χρηματοοικονομική ανάλυση (Financial analysis) βάσει των ιδιαιτεροτήτων του κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου (business plan).
Τα οικονομικά στοιχεία θα αποτελέσουν την τελευταία ενότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου και θα αποτυπώνουν σε χρηματικούς όρους το εκτιμώμενο μέγεθος της Επιχειρηματικής Ιδέας.
Η σημασία των παραπάνω συνίσταται στο ότι αποτελούν την εφαρμοσμένη βάση πάνω στην οποία οι διάφοροι εμπλεκόμενοι στο περιβάλλον startup (επιχειρηματίες, επενδυτές, δανειστές / πιστωτές, συνεργάτες / πελάτες, κράτος / φορολογία) σχηματίζουν (α) εκ των προτέρων (ex-ante) εκτιμήσεις (valuation) και (β) εκ των υστέρων (ex-post) αξιολογήσεις (evaluation), οι οποίες οδηγούν στην εξαγωγή οικονομικών συμπερασμάτων και εν τέλει βοηθούν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
Μετά το τέλος της παρουσίασης θα ακολουθήσει συζήτηση και επίλυση αποριών.

Ανήκει στην: Επιχειρηματικότητα