Δράση Δικτύωσης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Επιχειρηματική Καινοτομία και Αναπτυξιακές Προοπτικές», στα Γιαννιτσά στις 25/06/15, ώρα 09:30

19 Ιουνίου 2015 | By

kenotomiaΟ ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών σας προσκαλεί, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 09:30, στην Εκδήλωση Δικτύωσης που θα πραγματοποιηθεί στα Γιαννιτσά (στην Αίθουσα Θεοφανώ του ξενοδοχείου Πέλλα, Μητροπόλεως 3), με θέμα: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Επιχειρηματική Καινοτομία και Αναπτυξιακές Προοπτικές.

Η δράση αυτή, που θα υλοποιηθεί υπό μορφή εργαστηρίου δικτύωσης (workshop), έχει ως στόχο την καθοδήγηση (mentoring) των στελεχών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δικτυώσεων και συνεργασιών για την υλοποίηση των καινοτομιών που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Καινοτομίας “INNOVATION EXPERT – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ” που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι η Πρωτοβουλία Καινοτομίας του ΣΕΒ υλοποιείται δυναμικά, με μεγάλο αριθμό συμμετοχών στις δράσεις επιμόρφωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και δικτύωσης. Στην Πρωτοβουλία εντάσσονται, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, συνολικά 460 στελέχη από περίπου 230 επιχειρήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η συγκεκριμένη Εκδήλωση Δικτύωσης εντάσσεται στο έργο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Καινοτομίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Αντίστοιχες δράσεις δικτύωσης πραγματοποιούνται και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας κατά το τρέχον χρονικό διάστημα.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα (πατήστε εδώ) της Εκδήλωσης.

Αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται επίσης στην ιστοσελίδα: www.sev4enterprise.org.gr (Καινοτομία), καθώς και από τους συνεργαζόμενους φορείς:

Προσβλέπουμε στην ανταπόκρισή σας και στη συμμετοχή σας σε αυτή τη δυναμική αναπτυξιακή σύμπραξη!

Ανήκει στην: Καινοτομία