Δράση Δικτύωσης “Ενίσχυση καινοτομικού προσανατολισμού στελεχών και επιχειρήσεων”, στην Πάτρα στις 30/09/2015, ώρα 17:00

21 Σεπτεμβρίου 2015 | By

kenotomiaΟ ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας σας προσκαλούν, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 17:00, στην Εκδήλωση Δικτύωσης στην Πάτρα (Αίθουσα Συνεδριάσεων ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, Βότση 2), με θέμα: “Ενίσχυση καινοτομικού προσανατολισμού στελεχών και επιχειρήσεων”.

Η δράση αυτή, που θα υλοποιηθεί υπό μορφή Εργαστηρίου Δικτύωσης (workshop), έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των στελεχών για τη συντήρηση «ανοικτού» περιβάλλοντος καινοτομίας και την καλλιέργεια στάσεων και πρακτικών συνεργασίας για την καινοτομία μέσα στις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, προσφέρεται στα στελέχη των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην Πρωτοβουλία Καινοτομίας, η ευκαιρία δικτύωσης και πρόσβασης σε καθοδήγηση (mentoring), με στόχο την ανάπτυξη των απαιτούμενων συνεργασιών για την υιοθέτηση των καινοτομιών που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Καινοτομίας “INNOVATION EXPERT – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ” που βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης.

Στις δράσεις επιμόρφωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και δικτύωσης της Πρωτοβουλίας Καινοτομίας του ΣΕΒ, που εντάσσεται στο Έργο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, συμμετέχουν, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, συνολικά 460 στελέχη από περίπου 230 επιχειρήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Αντίστοιχες δράσεις δικτύωσης πραγματοποιούνται και σε άλλες Περιφέρειες κατά το τρέχον χρονικό διάστημα.

Η είσοδος των στελεχών στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα (πατήστε εδώ) της Εκδήλωσης.

Αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται επίσης στην ιστοσελίδα: www.sev4enterprise.org.gr (Καινοτομία), καθώς και από τους συνεργαζόμενους φορείς:

Προσβλέπουμε στην ανταπόκρισή σας και στη συμμετοχή σας σε αυτή τη δυναμική αναπτυξιακή σύμπραξη!

 

Ανήκει στην: Καινοτομία