Δράση Δικτύωσης για την Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας “EXPORT EXPERT” με θέμα: «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Η υποστήριξη των Γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)», 21 & 22 Φεβρουαρίου 2014, στην Ορεστιάδα

17 Φεβρουαρίου 2014 | By

Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και τον Σύνδεσμο Βιοτεχνών Βιομηχάνων Βορείου Έβρου (ΣΒΒΒΕ), σας προσκαλούν στη Δράση Δικτύωσης για την Πρωτοβουλία «EXPORT EXPERT» που οργανώνεται στις 21 & 22 Φεβρουαρίου 2014 στην Ορεστιάδα, με θέμα: «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Η υποστήριξη των Γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων».

Η Δράση αυτή έχει ως στόχο την ενημέρωση και δικτύωση των στελεχών εξωστρεφών επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής σχετικά με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες εξαγωγών στις γείτονες χώρες-στόχους.

Η Εκδήλωση στις 21 Φεβρουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Ορεστιάδας και αποτελεί συνέχεια των επιμορφωτικών και συμβουλευτικών δράσεων που αναπτύσσονται στην περιοχή με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων εξωστρέφειας από τα στελέχη των τοπικών επιχειρήσεων.

Στην Εκδήλωση θα συμμετέχουν οι υπεύθυνοι των γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ) της χώρας μας σε  Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία, οι οποίοι θα ενημερώσουν σχετικά με τις συνθήκες των συγκεκριμένων αγορών και τις ευκαιρίες  για τα ελληνικά προϊόντα στις γειτονικές χώρες ενδιαφέροντος.
Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ στην Ορεστιάδα οργανωμένες Β2Β συναντήσεις μεταξύ των τοπικών στελεχών και επιχειρήσεων  και των εκπροσώπων των γραφείων Ο.Ε.Υ που ενδιαφέρουν κάθε επιχείρηση, προκειμένου να εξατομικευθούν οι ανάγκες και να υπάρξει η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των στελεχών και επιχειρήσεων.
Η συγκεκριμένη δράση δικτύωσης εντάσσεται στο έργο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εξωστρέφειας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Αντίστοιχες δράσεις δικτύωσης θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες Περιφέρειες για τις οποίες θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.
Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας σε αυτή τη δυναμική αναπτυξιακή διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά στον Βόρειο Έβρο και αποσκοπεί στην υποστήριξη των τοπικών στελεχών και επιχειρήσεων και στη  βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων της περιοχής.
Η είσοδος στην Εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν για τη συμμετοχή τους, καθώς και με ποιους  υπευθύνους των γραφείων Ο.Ε.Υ επιθυμούν να συναντηθούν, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα και επικοινωνώντας με τους συνεργαζόμενους φορείς :

  • Διαβάστε εδώ την πρόσκληση στην Εκδήλωση
  • Διαβάστε εδώ το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»   και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

 

Ανήκει στην: Εξωστρέφεια