Δράση Δικτύωσης για την Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας “EXPORT EXPERT”. Εκδήλωση στην Πάτρα στις 29/01/2014 – 18:00, με θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

21 Ιανουαρίου 2014 | By

Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), σας προσκαλούν στη Δράση Δικτύωσης που οργανώνεται στην Πάτρα, με θέμα: «Χρηματοδότηση & Ασφάλιση Εξαγωγών», την Τετάρτη 29/01/2014 και ώρα 18.00 στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58).

Η δράση αυτή έχει ως στόχο την ενημέρωση και δικτύωση των στελεχών εξωστρεφών επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού κόσμου γενικότερα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και ασφάλισης των εξαγωγών, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εξωστρέφειας “EXPORT EXPERT” που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας του ΣΕΒ έχει ξεκινήσει και υλοποιείται δυναμικά, με μεγάλο αριθμό συμμετοχών στις δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, δικτύωσης και επιμόρφωσης. Στην Πρωτοβουλία εντάσσονται, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, συνολικά 400 στελέχη από περίπου 200 επιχειρήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η συγκεκριμένη δράση δικτύωσης εντάσσεται στο έργο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εξωστρέφειας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Αντίστοιχες δράσεις δικτύωσης θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες Περιφέρειες για τις οποίες θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώσουν για την συμμετοχή τους στο email: ir@sev.org.gr, να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην Πρόσκληση και στο Πρόγραμμα της Εκδήλωσης, στην ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας http://sev4enterprise.org.gr, καθώς και από τους συνεργαζόμενους φορείς:

  • ΣΕΒ / Αθήνα, τηλ.: 211 5006118
  • ΣΒΠΔΕ / Πάτρα, τηλ.: 2610 620815
  • Επιμελητήριο Αχαΐας, τηλ.: 2610 277779
  • ΣΕΒΕ / Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 535333

Προσβλέπουμε στην ανταπόκρισή σας και στη συμμετοχή σας σε αυτή τη δυναμική αναπτυξιακή σύμπραξη!

Ανήκει στην: Εξωστρέφεια