Διημερίδα με θέμα: «Σχέδιο Δράσης για τη Στήριξη της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

25 Μαΐου 2015 | By

DSC_0928 RESIZE-CROPΗ Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι Δομή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που συστάθηκε το 2009 και χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 του ΕΠΕΔΒΜ. Αποτελεί συνέχεια προηγούμενων δράσεων από το 2003. Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη των καινοτομικών και δημιουργικών ικανοτήτων των φοιτητών/ριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η ενθάρρυνσή τους στην ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Η ΜΟΚΕ ΠΘ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς της επιχειρηματικής κοινότητας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Βασικός αρωγός είναι από την αρχή αυτής της προσπάθειας ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Κεντρικής Ελλάδας και Θεσσαλίας (ΣΒΘΚΕ).

Μία από τις πιο πρόσφατες και σημαντικότερες συνεργασίες είναι αυτή με τη Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας που υλοποιεί την Πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!» με στόχο να υποστηριχθούν οι ερευνητές, οι φοιτητές και οι νέοι απόφοιτοι στη διαδικασία δοκιμής και επιβεβαίωσης μιας επιχειρηματικής ιδέας πριν την λήψη απόφασης για τη δημιουργία επιχείρησης. Η ΜΟΚΕ ΠΘ έχει αναλάβει την υποστήριξη της συγκεκριμένης Πρωτοβουλίας στην πόλη του Βόλου.

DSC_0839 CROP-RESIZEΣτο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΠΘ και η Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας συνδιοργάνωσαν, την Παρασκευή 22 Μαΐου (18:00 – 21:00) και το Σάββατο 23 Μαΐου 2015 (10:00 – 17:00) στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πεδίον Άρεως, Βόλος) διημερίδα με θέμα: «Σχέδιο Δράσης για τη Στήριξη της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα».
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Υπουργός Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιος Σταθάκης, ο οποίος απηύθυνε ομιλία το Σάββατο 23 Μαΐου, ώρα 16:30.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας καθώς και στελέχη ερευνητικών κέντρων, τεχνολογικών πάρκων, θερμοκοιτίδων και clusters.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

 

Ανήκει στην: Επιχειρηματικότητα