Ανακοινώσεις

Στην παρούσα ενότητα συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις, προκηρύξεις, προσκλήσεις, νέα, εκδηλώσεις και λοιπές ενημερώσεις που αφορούν στην εξέλιξη
των πρωτοβουλιών ενίσχυσης της Εξωστρέφειας, της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας.

Παρακάτω, παρέχεται η δυνατότητα παρουσίασης ανά θεματικό πυλώνα ξεχωριστά, δηλ.