Ανακοίνωση – Έναρξη Υλοποίησης & Παράταση Πρόσκλησης για την Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας

31 Ιανουαρίου 2013 | By

Στο πλαίσιο εξέλιξης της παρούσας φάσης υλοποίησης της Πρωτοβουλίας Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εξωστρέφειας, ανακοινώνεται ότι η υλοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και δικτυώσεων ξεκινάει άμεσα, με βάση τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από το σύνολο των δράσεων επιμόρφωσης, συμβουλευτικής και δικτύωσης.

Παράλληλα με την εκκίνηση υλοποίησης, με την παρούσα ανακοινώνεται ότι η τρέχουσα Πρόσκληση για τα Στελέχη Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εξωστρέφειας, παραμένει ανοικτή έως τις 28/02/2013.

Τα Στελέχη Επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από το σύνολο των δράσεων του προγράμματος, καλούνται να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους, από την ιστοσελίδα του προγράμματος http://sev4enterprise.org.gr/, καθώς και από τους συνεργαζόμενους φορείς :

Ανήκει στην: Εξωστρέφεια