Αίτηση Συμμετοχής Επιστημόνων

Για να συμμετέχετε την πρωτοβουλία θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και να επισυνάψετε (σε συμπιεσμένο zip αρχείο, που να μην υπερβαίνει σε μέγεθος τα 10 ΜΒ) το συμπληρωμένο Οδηγό Παρουσίασης Προτάσεων Υποψηφίων, καθώς και το υλικό τεκμηρίωσης (εάν υπάρχει).

Τα πεδία με ένδειξη (*) είναι υποχρεωτικά.