Αίτηση Συμμετοχής Μεντόρων Επιχειρηματικότητας

Για να αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής, πρέπει να συμπληρώσετε πρώτα τα στοιχεία που θα βρείτε στο Excel αρχείο εδώ. Στη συνέχεια, πρέπει να επιστρέψετε σε αυτή τη σελίδα να συμπληρώσετε τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία και να επισυνάψετε τη φόρμα Excel στο πεδίο με τίτλο “Επισύναψη Αρχείου (Excel)”.  Τέλος, πρέπει να επισυνάψετε το βιογραφικό σας στο πεδίο με τίτλο «Επισύναψη Βιογραφικού Σημειώματος» και να πατήσετε «Αποστολή».

Τα πεδία με ένδειξη (*) είναι υποχρεωτικά

Οι Μέντορες Επιχειρηματικότητας που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα προσκληθούν άμεσα από τον ΣΕΒ, προκειμένου να ενημερωθούν εκτενέστερα σχετικά με τους στόχους, τις επιμέρους δράσεις και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος .

[easy_contact_forms fid=8]